print design

Ogródki Rodzinne

Ogródki Rodzinne

print design

Ogródki Rodzinne

Ogródki rodzinne to międzypokoleniowy projekt wyszehradzki na rzecz ekologii, w ramach którego Fundacja Wskazówka zorganizowała szereg wydarzeń – warsztatów, spotkań, wykładów. Ważnym elementem projektu była także wystawa „Jak sobie wysiejesz, tak ci wyrośnie” odbywająca się w przestrzeni Zamku Cieszyn.

Zostałam poproszona o stworzenie kompleksowej oprawy graficznej projektu. Moja koncepcja opierała się na zestawieniu ze sobą ręcznie rysowanych ilustracji – jakby wyciągniętych ze starych podręczników szkolnych – z geometrycznymi bryłami w ostrych kolorach. Pomysł miał podkreślać integrację różnych środowisk i choć skierowany był głównie do seniorów, to tworzony był przez pełnych energii młodych ludzi. W efekcie udało mi się zaprojektować identyfikację wizualną projektu oraz wszystkie elementy wchodzące w skład wystawy, w tym materiały edukacyjno-promocyjne.

Zdjęcia: Šimon Horák, Rafał Soliński, Ewa Stańczak