UX Design

Beskid

Beskid

UX Design

Beskid

zobacz online

Beskid tworzy opakowania i akcesoria archiwizacyjne dla bibliotek, muzeów i archiwów. Na rynku polskim jest liderem w tej branży od ponad 25 lat. Firma ta prezentuje głęboką wiedzę dotyczącą archiwizacji obiektów i przechowywania zbiorów oraz wysoką etykę pracy związaną z próbą ocalenia dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. Ich grupą docelową są szanowane polskie oraz międzynarodowe instytucje kultury.

Zostałam poproszona o projekt strony internetowej, wraz z e-commercem, rozmaite koncepcje marketingowe, a także projekt katalogu produktowego.

Dzięki wglądowi w feedback użytkowników dotychczasowego serwisu i katalogu, a także w informację zwrotną od zespołu pracującego w firmie Beskid, udało mi się zrozumieć główne punkty bólu użytkowników (pain points), wyłapać nieścisłości, uporządkować terminologię, uprościć nazewnictwo i zamienić w bardziej czytelne. Stworzyłam zarówno w projekcie webowym, jak i katalogu papierowym, nową architekturę informacji, która w jasny i klarowny sposób porządkuje, zbiera i opisuje rozbudowaną ofertę Beskidu. Wyzwaniem projektowym było tu tłumaczenie często złożonych procesów, budowanie konsekwentnie prostych rozwiązań, spójnych na wszystkich polach wdrożenia i dostosowanych do potrzeb użytkowników. Potrzebne było innowacyjne podejście, minimalizowanie, spojrzenie całościowe na usługi i zaproponowanie rozwiązań najbardziej intuicyjnych. Zależało mi na tym, by użytkownicy dostali odpowiednią ilość informacji w odpowiednim miejscu, by nie przytłoczyć, dostosować komunikaty i język wizualny do gustów grupy docelowej. W koncepcję zaangażowany był fantastyczny zespół projektowy: product owner, copywriterka, tłumacze, marketingowcy i web developerzy.